to ostatnie dni października…
jeszcze wszystko żyje,
jeszcze się zieleni,
jeszcze mocnym ruchem skrzydeł leci ku słońcu…