lato odcięło dziś od nieba dachy błękitnym gradientem…
i pachną lipy… ato odcięło dziś od nieba dachy błękitnym gradientem…
i pachną lipy…