Włodzienin(1945-46 Władzienin, cz.Vladěnín, niem.Bladen).
Wieś polożona w powiecie głubczyckim.
Zniszczony w 1945 roku kościół cmentarny św. Mikołaja.
Pod koniec drugiej wojny w tej okolicy toczyły się ciężkie walki.
Na szczycie wieży znajdowało się gniazdo niemieckiego karabinu maszynowego.
Dzisiaj w stanie tzw.”trwałej ruiny”.Szczyt wieży pozbawiony oryginalnego hełmu zaadoptowano jako taraz widokowy.
Włodzienin to nie tylko ruiny kościoła-to również teren ciekawych prac wykopaliskowych ze śladami osady sprzed 3,5 tysiąca lat czyli starszej od Biskupina o blisko 1000 lat.

“…Okolice Włodzienina stanowią jedyny w swoim rodzaju naturalny skansen zabytków budownictwa obronnego. Na gruntach należących obecnie częściowo do Włodzienina, a częściowo do Jędrychowic (w przeszłości tylko do Włodzienina), zachowały się cztery grodziska, usytuowane na cyplach wysokiej terasy nadrzecznej nad dolinami Troi i jej dopływów: grodzisko z wczesnej epoki brązu, dwa grodziska średniowieczne oraz domniemane grodzisko dwuczłonowe z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych ze znajdującymi się w jego obrębie ruinami gotyckiego kościoła św. Mikołaja. Grodziska z okresu średniowiecza stanowią najpewniej pozostałość rycerskich siedzib obronnych, wykorzystywanych m.in. przez słynnych raubritterów z Włodzienina.”

Więcej do poczytania:
Strona Włodzienina
Gazeta Opole
NTO