“Nam się te dni nie ułożą w zgrabny refren, a przecież
tyle dobrego w drzewach i w powietrzu.”

Marcin Zegadło, Cały w słońcu