Wszystkie szyny kolejowe świata
wszystkie drogi żelazne
do Twoich ust
do Twoich ramion
do Ciebie
mnie prowadzą