Te słowa są w Nas od wieków i na wieki wieków. Są starsze niż Śmierć i Świat. Dotykami ich a one wrosły w Nasze Dusze jak korzenie wielkich, starych drzew… Jesteśmy… i będziemy trwać przez stulecia w ziemi i powietrzu…w niezmierzonej przestrzeni… My…