Dusze


Te słowa są w Nas od wieków i na wieki wieków. Są starsze niż Śmierć i Świat. Dotykami ich a one wrosły w Nasze Dusze jak korzenie wielkich, starych drzew… Jesteśmy… i będziemy trwać przez stulecia w ziemi i powietrzu…w niezmierzonej przestrzeni… My…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.