wędrowałem…


“…I rzekł Bóg do szatana:
“Skąd przychodzisz?”
Szatan odrzekł Panu:
“Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej”…”

Księga Hioba [Hi 1]

Bronica S2A/Rollei Superpan 200

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.