“…I rzekł Bóg do szatana:
“Skąd przychodzisz?”
Szatan odrzekł Panu:
“Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej”…”

Księga Hioba [Hi 1]

Bronica S2A/Rollei Superpan 200