Tag: universal (page 1 of 1)

Niezdrowice/Niesdrowitz

Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować parze młodych ludzi bez których w życiu nie trafilibyśmy na ów głęboko ukryty w lesie kirkut.
Jeszcze raz wielkie dzięki!:)

Bet olam w Niezdrowicach.Nalezący w rzczywistości do gminy żydowskiej w Ujeździe. Zapomniany, ukryty w lesie i trudno dostępny. Ponoć istnieje od 1822 roku i od czasów świetności dzieli go wiele.
Według informacji na portalu Wirtualny Sztetl:
“Na powierzchni 0,5 ha zachowały się 32 nagrobki, z których najstarszy pochodzi z 19 lutego 1822 r. i należy do Havy B. Mosego.”
“W 1939 r. cmentarz przeszedł na własność Zrzeszenia Żydów w Niemczech (Reichsvereinigung der Juden in Deutschland). Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali cmentarz, jednak nie uległ on całkowitemu zniszczeniu.”

Kondycja kirkutu jest fatalna, jest niszczony od czasów II wojny światowej – zrujnowane macewy i ich fragmenty wymieszane ze śmieciami, jakieś wykopy. Mimo wszystko płyt jest sporo. Kilka tych stojących i spora ilość dużych fragmentów leżących w trawie i choć spękanych to czytelnych.

Leśnica/Leschnitz

Bet olam w Leśnicy.
Założony przed 1841 zachował się do dziś w postaci kilku nagrobków głównie w szczątkowym stanie.Jak opisuje to portal kirkuty.xip.pl:
“Zachowało się kilkadziesiąt nagrobków, w większości ustawionych przypadkowo.”
Teren jest ogrodzony, z dala od ludzkich siedzib.W razie odpadów dostęp utrudniony gdyż trzeba się do niego dostać poprzez zaśmiecony jar i pole uprawne.
Więcej informacji znajdziecie na stronie Wirtualnego Sztetla pod adresem:
http://www.sztetl.org.pl/pl/city/lesnica/

Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Lesznie

Leszno dawniej Poździacz,Wieś w województwie podkarpackim leżąca w granicach gminy Medyka.
Zobaczyć w Lesznie możemy cerkiew św.Bazylego Wielkiego z 1777-od 1957 roku kościół katolicki.
Pomimo “przeróbek” i “przebudów” które w znaczny sposób zniszczyły zabytek, cerkiew należy do najcenniejszych zabytków architektury cerkiewnej na terenie Polski. .
Ludność pochodzenia ukraińskiego wysiedlono z Leszna w 1947 roku w ramach “Akcji Wisła”.
Część powróciła w 1956 roku.
Blisko cerkwi stoją dwa krzyże/pomniki.
Pierwszy poświęcony pamięci żołnierzy carskich którzy zginęli w latach 1914-1917 a drugi wotywny z 1905 roku.

 

Wieruszowski samolot

W 1968 roku, w 600-setną rocznicę miasta został sprowadzony do Wieruszowa samolot pasażerski Lisunow Li-2P o numerze seryjnym 234 448 04. W tej operacji brali udział moi Dziadkowie- Bohdan i Kazimiera Wesołowscy.

Samolot jest radziecką licencją Douglasa DC3, nieco zmodyfikowana przez tamtejszych konstruktorów i dopasowaną do potrzeb nowego właściciela. Wojskową wersję Lisunova Li-2 możemy podziwiać w zbiorach Krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego. Maszynę o oznaczeniach SP-LKI zbudowano w fabryce numer 84 Taszkient-Wostocznyj przyjęto do służby 1 lipca 1953 roku a skreślono z listy floty LOT-u 4 listopada 1968 roku.

W samolocie urządzono kawiarnię GS-u i stał się jedną z atrakcji turystycznych miasta. Dzisiaj niszczeje…może trafi do muzeum a może zniknie na zawsze jak wiele lotniczych i nie tylko lotniczych pamiątek w naszym kraju. Dziś jeszcze tam jest, na lewym brzegu rzeki Prosny, na miejscu w którym stał niegdyś wieruszowski zamek.

Pamiętam jeszcze smak czerwonej oranżady w woreczkach i wysokie, metalowe schody…

 Lista produkcyjna Li-2

Bronica S2A/Rollei Superpan 200

 

Zosia

Zosia to córeczka mojej kuzynku Uli.
Sesja niestety tak krótka jak wizyta u Babci Zosi…
Na początek analogowo.

Fotografie na stronie za zgodą Mamy modelki za co też serdecznie dziękuję:)*

Bronica S2A/Rollei Superpan 200

walks to sunday bridges

“…Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben…”

 

“…Who’s homeless now, will for long stay alone.
No home will build his weary hands,
He’ll wake, read, write letters long to friends
And will the alleys up and down
Walk restlessly, when falling leaves dance…”

René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke

Bronica S2A/Rollei Superpan 200