Tag: universal (page 1 of 2)

3.10 to Yuma

 

“The devil smiles and laughs at me,
Says you’ll be back, just wait and see
You know I’ve heard this all before…”

Niezdrowice/Niesdrowitz

Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować parze młodych ludzi bez których w życiu nie trafilibyśmy na ów głęboko ukryty w lesie kirkut.
Jeszcze raz wielkie dzięki!:)

Bet olam w Niezdrowicach.Nalezący w rzczywistości do gminy żydowskiej w Ujeździe. Zapomniany, ukryty w lesie i trudno dostępny. Ponoć istnieje od 1822 roku i od czasów świetności dzieli go wiele.
Według informacji na portalu Wirtualny Sztetl:
“Na powierzchni 0,5 ha zachowały się 32 nagrobki, z których najstarszy pochodzi z 19 lutego 1822 r. i należy do Havy B. Mosego.”
“W 1939 r. cmentarz przeszedł na własność Zrzeszenia Żydów w Niemczech (Reichsvereinigung der Juden in Deutschland). Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali cmentarz, jednak nie uległ on całkowitemu zniszczeniu.”

Kondycja kirkutu jest fatalna, jest niszczony od czasów II wojny światowej – zrujnowane macewy i ich fragmenty wymieszane ze śmieciami, jakieś wykopy. Mimo wszystko płyt jest sporo. Kilka tych stojących i spora ilość dużych fragmentów leżących w trawie i choć spękanych to czytelnych.

Leśnica/Leschnitz

Bet olam w Leśnicy.
Założony przed 1841 zachował się do dziś w postaci kilku nagrobków głównie w szczątkowym stanie.Jak opisuje to portal kirkuty.xip.pl:
“Zachowało się kilkadziesiąt nagrobków, w większości ustawionych przypadkowo.”
Teren jest ogrodzony, z dala od ludzkich siedzib.W razie odpadów dostęp utrudniony gdyż trzeba się do niego dostać poprzez zaśmiecony jar i pole uprawne.
Więcej informacji znajdziecie na stronie Wirtualnego Sztetla pod adresem:
http://www.sztetl.org.pl/pl/city/lesnica/

Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Lesznie

Leszno dawniej Poździacz,Wieś w województwie podkarpackim leżąca w granicach gminy Medyka.
Zobaczyć w Lesznie możemy cerkiew św.Bazylego Wielkiego z 1777-od 1957 roku kościół katolicki.
Pomimo “przeróbek” i “przebudów” które w znaczny sposób zniszczyły zabytek, cerkiew należy do najcenniejszych zabytków architektury cerkiewnej na terenie Polski. .
Ludność pochodzenia ukraińskiego wysiedlono z Leszna w 1947 roku w ramach “Akcji Wisła”.
Część powróciła w 1956 roku.
Blisko cerkwi stoją dwa krzyże/pomniki.
Pierwszy poświęcony pamięci żołnierzy carskich którzy zginęli w latach 1914-1917 a drugi wotywny z 1905 roku.