Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować parze młodych ludzi bez których w życiu nie trafilibyśmy na ów głęboko ukryty w lesie kirkut.
Jeszcze raz wielkie dzięki!:)

Bet olam w Niezdrowicach.Nalezący w rzczywistości do gminy żydowskiej w Ujeździe. Zapomniany, ukryty w lesie i trudno dostępny. Ponoć istnieje od 1822 roku i od czasów świetności dzieli go wiele.
Według informacji na portalu Wirtualny Sztetl:
“Na powierzchni 0,5 ha zachowały się 32 nagrobki, z których najstarszy pochodzi z 19 lutego 1822 r. i należy do Havy B. Mosego.”
“W 1939 r. cmentarz przeszedł na własność Zrzeszenia Żydów w Niemczech (Reichsvereinigung der Juden in Deutschland). Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali cmentarz, jednak nie uległ on całkowitemu zniszczeniu.”

Kondycja kirkutu jest fatalna, jest niszczony od czasów II wojny światowej – zrujnowane macewy i ich fragmenty wymieszane ze śmieciami, jakieś wykopy. Mimo wszystko płyt jest sporo. Kilka tych stojących i spora ilość dużych fragmentów leżących w trawie i choć spękanych to czytelnych.