Bet olam w Leśnicy.
Założony przed 1841 zachował się do dziś w postaci kilku nagrobków głównie w szczątkowym stanie.Jak opisuje to portal kirkuty.xip.pl:
“Zachowało się kilkadziesiąt nagrobków, w większości ustawionych przypadkowo.”
Teren jest ogrodzony, z dala od ludzkich siedzib.W razie odpadów dostęp utrudniony gdyż trzeba się do niego dostać poprzez zaśmiecony jar i pole uprawne.
Więcej informacji znajdziecie na stronie Wirtualnego Sztetla pod adresem:
http://www.sztetl.org.pl/pl/city/lesnica/