Dworzec w Koźlu.
To tutaj był punkt do którego przyjeżdżały wszystkie transporty więźniów żydowskich z zachodu Europy do obozu Judenlager (pełna nazwa to: Zwangsarbeitslager für Juden Blechhammer) w Blachowni i tu dokonywano selekcji więźniów.W kwietniu 1944 obóz ten został podporządkowany obozowi koncentracyjnemu Oświęcim III, stając się jednym z jego podobozów o nazwie Arbeitslager Blechhammer.

Railway station in Koźle.
It is here that was the point to which arrived all the transports of Jews prisoners  from Western Europe to the camp Judenlager (full name is: Zwangsarbeitslager Blechhammer für Juden) in Blachownia and here made ​​the selection of prisoners.
In April 1944 the camp was subordinated to the concentration camp Auschwitz III, becoming one of its sub-camps named Arbeitslager Blechhammer.